Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
名前
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
既婚
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
幼児学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
小学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
シックス・フォーム・カレッジ
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil