Hindi | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
नाम
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
कुलनाम
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
जन्म दिन
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
जन्म स्थान
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
राष्ट्र
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
वैवाहिक स्थिति
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
अविवाहित
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
विवाहित
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
विधुर/विधवा
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
पता
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
टेलीफोन नंबर
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
ई-मेल
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
वेबसाईट
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
विद्यालय
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
विद्यालय
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
महाविद्यालय
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
विश्वविद्यालय
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
बालवाड़ी
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
विद्यालय
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
विद्यालय
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
महाविद्यालय
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
विश्वविद्यालय
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
... में अनुभव
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
... में प्रशिक्षुता
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
... में अवैतनिक काम
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
कंप्यूटर में साक्षर
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD / CAM से परिचित
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil