Grekiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
Όνομα
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Επίθετο
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
Ημερομηνία γέννησης
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
Τόπος Γέννησης
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Οικογενειακή Κατάσταση
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
Ελεύθερος/η
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Παντρεμένος/η
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
χήρος/α
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
Διεύθυνση
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
Τηλέφωνο
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
Ιστοσελίδα
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
Δημοτικό Σχολείο
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Γυμνάσιο
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
Λύκειο
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
Πανεπιστήμιο
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Νηπιαγωγείο
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Νηπιαγωγείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
Δημοτικό Σχολείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Γυμνάσιο
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
Λύκειο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
Εργασιακή εμπειρία για...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
Πρακτική άσκηση για...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
Εθελοντική εργασία για...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Άδεια οδήγησης τύπου...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil