Franska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
Prénom
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
Date de naissance
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
Lieu de naissance
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
Nationalité
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Statut marital
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
Célibataire
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Marié(e)
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
Veuf / veuve
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
Téléphone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
Courriel
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
Site internet
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
École primaire
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Collège
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
Lycée
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
Université
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Classe préparatoire
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
École primaire
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
Collège
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Lycée
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
Université
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
Stage chez...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
Stage chez...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
Volontariat chez...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
... lu, écrit, parlé
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
... lu, écrit, parlé couramment
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
Initié à l'informatique
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Titulaire du permis B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil