Finska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
Etunimi
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Sukunimi
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
Syntymäaika
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
Syntymäpaikka
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
Kansallisuus
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Siviilisääty
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
Naimaton
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Naimisissa
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
Leski
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
Osoite
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
Puhelin
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
Sähköposti
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
Verkkosivu
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
Peruskoulu
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Yläkoulu
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
Lukio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
Korkeakoulu
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Päiväkoti
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Esikoulu
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
Peruskoulu
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Lukio
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
Korkeakoulu
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
Työkokemukseni...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
Harjoitteluni...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
Vapaaehtoistyö...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
Hyvät tietotekniikkataidot
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Ajokortti luokka...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil