Esperanto | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
Antaŭnomo
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Familinomo
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
Naskiĝdato
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
Naskiĝejo
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
Ŝtataneco
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Edzecostato
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
Senedza
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Edziĝinta
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
Vidvo/vidvino
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
Adreso
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
Telefonnumero
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
Retpoŝto
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
Retpaĝaro
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
Malalta lernejo
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Gimnazio
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
Liceo
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
Kolegio
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Infanejo
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Malalta lernejo
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
Meza lernejo
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Gimnazio
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
Liceo
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
Labora sperto ĉe...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
Staĝo ĉe...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
Volontula laboro ĉe...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
Legoscia en komputilo
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Familiareco kun CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Kondukpermesilo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil