Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Married
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Infant School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Junior School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
University
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil