Arabiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
الاسم
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
اللقب
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
تاريخ الولادة
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
مكان الولادة
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
الجنسية
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
الحالة المدنيّة
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
أعزب \ عزباء
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
متزوج
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
أرمل \ أرملة
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
العنوان
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
التليفون
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
البريد الإلكتروني
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
الموقع الإلكتروني
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
١٩٩١-١٩٩٥ \ جامعة دمشق \ دمشق، سوريا
باكالريوس في إدارة الأعمال
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
مدرسة ابتدائية
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
المدرسة الإعدادية
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
المدرسة االثانوية
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
الكلّية
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
حضانة
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
مدرسة أطفال \ حضانة
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
مدرسة اِبتدائية
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
المدرسة الثانوية
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
المعهد الثانوي \ المدرسة الثانوية
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
١٩٩٨- الآن \ الشركة الوطنية لصنع الأحذية \ القاهرة، مصر
مدير

المسؤوليات:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
الخبرة العملية في...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
فترة تدريب في...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
عمل تطوعي في...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
فهم جيّد قراءةً وكتابةً
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
يكتب ويتكلم ... بطلاقة
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
متمرس في الكمبيوتر
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
مهارات ممتازة في الاتصال \ المفاوضات \ التقديم
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
مستوى متقدم في مهارات برمجة مايكروسوفت أوفيس سويت \ هوتمايل.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
معرفة مايكروسوفت وورد \ أكسال \ أكساس \ باوربوينت.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
على معرفة بـ CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
يحمل رخصة قيادة سيارات كاملة...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil