Tyska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Имя
Vorname
Den sökandes tilltalsnamn
Фамилия
Nachname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Дата рождения
Geburtsdatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Место рождения
Geburtsort
Namnet på stället där den sökande föddes
Гражданство
Staatsangehörigkeit
Land där den sökande är medborgare i
Семейное положение
Familienstand
Den sökandes nuvarande relationsstatus
холост/незамужем
ledig
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Женат/замужем
verheiratet
Har en man eller en hustru
Вдовец/вдова
verwitwet
Ensamstående på grund av makens/makans död
Адрес
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Телефон
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Сайт
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Начальная школа
Grundschule
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Средняя школа
Mittelstufenschule
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Старшая школа
Oberstufenschule
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
университетский колледж
Hochschule
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Ясли
Vorschule
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Детский сад
Grundschule
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Начальная школа
weiterführende Schule
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Средняя школа
Oberstufenkolleg
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Техникум/лицей
Universität
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Университет
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Опыт работы в...
Arbeitserfahrung bei...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Стажировка в...
Praktikum bei...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Волонтерская практика в ...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Свободно владею (устный, письменный)
... fließend in Wort und Schrift
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Со знанием компьютера
gute Computer-Kenntnisse
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Со знанием CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Führerschein Klasse...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil