Turkiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Имя
Ad
Den sökandes tilltalsnamn
Фамилия
Soyad
Den sökandes familje- eller släktnamn
Дата рождения
Doğum Tarihi
Den sökandes födelsedatum och -år
Место рождения
Doğum Yeri
Namnet på stället där den sökande föddes
Гражданство
Tabiyeti
Land där den sökande är medborgare i
Семейное положение
Medeni Hali
Den sökandes nuvarande relationsstatus
холост/незамужем
Bekar
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Женат/замужем
Evli
Har en man eller en hustru
Вдовец/вдова
Dul
Ensamstående på grund av makens/makans död
Адрес
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Телефон
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-Posta
Den sökandes aktuella e-postadress
Сайт
Web sitesi
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Начальная школа
İlkokul
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Средняя школа
Ortaokul
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Старшая школа
Lise
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
университетский колледж
Kolej
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Ясли
Kreş
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Детский сад
Ana Okulu
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Начальная школа
İlkokul
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Средняя школа
Ortaokul
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Техникум/лицей
Kolej
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Университет
Üniversite
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Опыт работы в...
... konusunda tecrübeli
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Стажировка в...
...'da stajyerlik
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Волонтерская практика в ...
...'da gönüllü çalışma
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Свободно владею (устный, письменный)
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Со знанием компьютера
Bilgisayar konusunda yetkin
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Со знанием CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
... tipi sürücü belgesi sahibi
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil