Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Имя
Křestní jméno
Den sökandes tilltalsnamn
Фамилия
Příjmení
Den sökandes familje- eller släktnamn
Дата рождения
Datum narození
Den sökandes födelsedatum och -år
Место рождения
Místo narození
Namnet på stället där den sökande föddes
Гражданство
Národnost
Land där den sökande är medborgare i
Семейное положение
Rodinný stav
Den sökandes nuvarande relationsstatus
холост/незамужем
Svobodný(á)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Женат/замужем
Ženatý/Provdaná
Har en man eller en hustru
Вдовец/вдова
Ovdovělý(á)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Адрес
Adresa
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Телефон
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Сайт
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Начальная школа
Základní škola
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Средняя школа
Základní škola, 2. stupeň
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Старшая школа
Střední škola
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
университетский колледж
Vysoká škola
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Ясли
Jesle
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Детский сад
Přípravná škola
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Начальная школа
Základní škola, 1. stupeň
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Средняя школа
Střední škola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Техникум/лицей
Vyšší střední škola
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Университет
Univerzita
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Опыт работы в...
Pracovní zkušenost v ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Стажировка в...
Stáž v...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Волонтерская практика в ...
Dobrovolnická práce v...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
Dobrá znalost slovem i písmem
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Свободно владею (устный, письменный)
Plynulá znalost slovem i písmem
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Со знанием компьютера
Počítačově gramotný
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Со знанием CAD / CAM.
Znalost CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Řidičský průkaz B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil