Thailändska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Имя
ชื่อขึ้นต้น
Den sökandes tilltalsnamn
Фамилия
นามสกุล
Den sökandes familje- eller släktnamn
Дата рождения
วันเกิด
Den sökandes födelsedatum och -år
Место рождения
สถานที่เกิด
Namnet på stället där den sökande föddes
Гражданство
สัญชาติ
Land där den sökande är medborgare i
Семейное положение
สถานะแต่งงาน
Den sökandes nuvarande relationsstatus
холост/незамужем
โสด
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Женат/замужем
แต่งงานแล้ว
Har en man eller en hustru
Вдовец/вдова
เป็นหม้าย
Ensamstående på grund av makens/makans död
Адрес
ที่อยู่
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Телефон
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
อีเมล
Den sökandes aktuella e-postadress
Сайт
เว็บไซต์
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Начальная школа
โรงเรียนประถม
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Средняя школа
โรงเรียนมัธยมต้น
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Старшая школа
โรงเรียนมัธยมปลาย
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
университетский колледж
มหาวิทยาลัย
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Ясли
โรงเรียนสอนทารก
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Детский сад
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Начальная школа
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Средняя школа
การศึกษาสายวิชาชีพ
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Техникум/лицей
มหาวิทยาลัย
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Университет
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Опыт работы в...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Стажировка в...
การฝึกงานที่...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Волонтерская практика в ...
งานอาสาสมัครที่...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Свободно владею (устный, письменный)
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Со знанием компьютера
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Со знанием CAD / CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil