Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Имя
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Фамилия
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Дата рождения
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
Место рождения
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
Гражданство
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
Семейное положение
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
холост/незамужем
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Женат/замужем
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Вдовец/вдова
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Адрес
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Телефон
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Сайт
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Начальная школа
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Средняя школа
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Старшая школа
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
университетский колледж
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Ясли
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Детский сад
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Начальная школа
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Средняя школа
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Техникум/лицей
Universidad
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Университет
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Опыт работы в...
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Стажировка в...
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Волонтерская практика в ...
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Свободно владею (устный, письменный)
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Со знанием компьютера
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Со знанием CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil