Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Имя
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Фамилия
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Дата рождения
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
Место рождения
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
Гражданство
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
Семейное положение
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
холост/незамужем
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Женат/замужем
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Вдовец/вдова
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Адрес
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Телефон
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Сайт
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Начальная школа
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Средняя школа
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Старшая школа
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
университетский колледж
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Ясли
Escola Infantil
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Детский сад
Ensino Fundamental
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Начальная школа
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Средняя школа
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Техникум/лицей
Universidade
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Университет
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Опыт работы в...
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Стажировка в...
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Волонтерская практика в ...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Свободно владею (устный, письменный)
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Со знанием компьютера
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Со знанием CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil