Polska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Имя
Imię
Den sökandes tilltalsnamn
Фамилия
Nazwisko
Den sökandes familje- eller släktnamn
Дата рождения
Data urodzenia
Den sökandes födelsedatum och -år
Место рождения
Miejsce urodzenia
Namnet på stället där den sökande föddes
Гражданство
Obywatelstwo
Land där den sökande är medborgare i
Семейное положение
Stan cywilny
Den sökandes nuvarande relationsstatus
холост/незамужем
Kawaler/Panna
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Женат/замужем
Żonaty/Zamężna
Har en man eller en hustru
Вдовец/вдова
Wdowiec/Wdowa
Ensamstående på grund av makens/makans död
Адрес
Adres/Miejsce zamieszkania
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Телефон
Numer telefonu
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Сайт
Strona www
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Начальная школа
Szkoła Podstawowa
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Средняя школа
Gimnazjum
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Старшая школа
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
университетский колледж
Kolegium
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Ясли
Zerówka
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Детский сад
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Начальная школа
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Средняя школа
Szkoła średnia
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Техникум/лицей
Uniwersytet
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Университет
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Опыт работы в...
Doświadczenie zawodowe w...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Стажировка в...
Praktyka w...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Волонтерская практика в ...
Wolontariat w...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Свободно владею (устный, письменный)
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Со знанием компьютера
Biegłość w obsłudze komputera
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Со знанием CAD / CAM.
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil