Nederländska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Имя
Voornaam
Den sökandes tilltalsnamn
Фамилия
Achternaam
Den sökandes familje- eller släktnamn
Дата рождения
Geboortedatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Место рождения
Geboorteplaats
Namnet på stället där den sökande föddes
Гражданство
Nationaliteit
Land där den sökande är medborgare i
Семейное положение
Burgerlijke staat
Den sökandes nuvarande relationsstatus
холост/незамужем
Ongehuwd
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Женат/замужем
Gehuwd
Har en man eller en hustru
Вдовец/вдова
Weduwe/Weduwnaar
Ensamstående på grund av makens/makans död
Адрес
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Телефон
Telefoon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Сайт
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Начальная школа
Basisschool
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Средняя школа
Junior highschool
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Старшая школа
Middelbare school
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
университетский колледж
Hoger onderwijs
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Ясли
Kleuterschool
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Детский сад
Basisschool
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Начальная школа
Middelbare school
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Средняя школа
Sixth-Form College
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Техникум/лицей
Universiteit
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Университет
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Опыт работы в...
Werkervaring bij ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Стажировка в...
Stage bij ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Волонтерская практика в ...
Vrijwilligerswerk bij ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Свободно владею (устный, письменный)
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Со знанием компьютера
Goede computervaardigheden
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Со знанием CAD / CAM.
Kennis van CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Rijbewijs categorie ...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil