Koreanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Имя
이름
Den sökandes tilltalsnamn
Фамилия
Den sökandes familje- eller släktnamn
Дата рождения
생년월일
Den sökandes födelsedatum och -år
Место рождения
출생지
Namnet på stället där den sökande föddes
Гражданство
국적
Land där den sökande är medborgare i
Семейное положение
결혼 여부
Den sökandes nuvarande relationsstatus
холост/незамужем
미혼
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Женат/замужем
기혼
Har en man eller en hustru
Вдовец/вдова
미망인
Ensamstående på grund av makens/makans död
Адрес
주소
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Телефон
전화
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
이메일 (E mail)
Den sökandes aktuella e-postadress
Сайт
웹 사이트
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Начальная школа
초등학교
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Средняя школа
중학교
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Старшая школа
고등학교
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
университетский колледж
대학교
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Ясли
유아 학교
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Детский сад
초등학교
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Начальная школа
중등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Средняя школа
식스-폼 컬리지
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Техникум/лицей
대학교
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Университет
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Опыт работы в...
...에서의 업무 경력
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Стажировка в...
...에서 인턴쉽
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Волонтерская практика в ...
..에서의 봉사활동
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Свободно владею (устный, письменный)
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Со знанием компьютера
컴퓨터 사용 능력이 있는
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Со знанием CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
현재 ... 면허증 소지자
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil