Kinesiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Имя
名字
Den sökandes tilltalsnamn
Фамилия
Den sökandes familje- eller släktnamn
Дата рождения
生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Место рождения
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Гражданство
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Семейное положение
婚姻状况
Den sökandes nuvarande relationsstatus
холост/незамужем
单身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Женат/замужем
已婚
Har en man eller en hustru
Вдовец/вдова
丧偶
Ensamstående på grund av makens/makans död
Адрес
地址
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Телефон
电话
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
电子邮箱
Den sökandes aktuella e-postadress
Сайт
网址
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Начальная школа
小学
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Средняя школа
初中
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Старшая школа
高中
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
университетский колледж
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Ясли
托儿所
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Детский сад
幼儿学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Начальная школа
小学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Средняя школа
中学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Техникум/лицей
高等中学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Университет
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Опыт работы в...
在...的工作经历
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Стажировка в...
在...的实习经历
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Волонтерская практика в ...
在...的志愿者服务工作
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
良好的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Свободно владею (устный, письменный)
流利的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Со знанием компьютера
通晓计算机技能
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
出色的交流/谈判/表达能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Со знанием CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
目前持有...驾驶执照
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil