Italienska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Имя
Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Фамилия
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Дата рождения
Data di nascita
Den sökandes födelsedatum och -år
Место рождения
Luogo di nascita
Namnet på stället där den sökande föddes
Гражданство
Nazionalità
Land där den sökande är medborgare i
Семейное положение
Stato Civile
Den sökandes nuvarande relationsstatus
холост/незамужем
Celibe (m) / Nubile (f)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Женат/замужем
Coniugato/a
Har en man eller en hustru
Вдовец/вдова
Vedovo/a
Ensamstående på grund av makens/makans död
Адрес
Indirizzo
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Телефон
Telefono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Сайт
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Начальная школа
Scuola Elementare
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Средняя школа
Scuola Media
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Старшая школа
Scuola Media Superiore
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
университетский колледж
Università
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Ясли
Asilo (solo in UK)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Детский сад
Scuola Elementare (solo in UK)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Начальная школа
Scuola Secondaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Средняя школа
Scuola Superiore (solo in UK)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Техникум/лицей
Università
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Университет
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Опыт работы в...
Esperienze lavorative presso...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Стажировка в...
Stagista presso...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Волонтерская практика в ...
Lavoro come volontario...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
Comprensione orale e scritta buona in...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Свободно владею (устный, письменный)
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Со знанием компьютера
Conoscenze informatiche buone
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Со знанием CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Licenza / Patente di guida tipo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil