Franska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Имя
Prénom
Den sökandes tilltalsnamn
Фамилия
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
Дата рождения
Date de naissance
Den sökandes födelsedatum och -år
Место рождения
Lieu de naissance
Namnet på stället där den sökande föddes
Гражданство
Nationalité
Land där den sökande är medborgare i
Семейное положение
Statut marital
Den sökandes nuvarande relationsstatus
холост/незамужем
Célibataire
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Женат/замужем
Marié(e)
Har en man eller en hustru
Вдовец/вдова
Veuf / veuve
Ensamstående på grund av makens/makans död
Адрес
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Телефон
Téléphone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
Courriel
Den sökandes aktuella e-postadress
Сайт
Site internet
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Начальная школа
École primaire
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Средняя школа
Collège
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Старшая школа
Lycée
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
университетский колледж
Université
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Ясли
Classe préparatoire
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Детский сад
École primaire
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Начальная школа
Collège
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Средняя школа
Lycée
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Техникум/лицей
Université
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Университет
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Опыт работы в...
Stage chez...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Стажировка в...
Stage chez...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Волонтерская практика в ...
Volontariat chez...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
... lu, écrit, parlé
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Свободно владею (устный, письменный)
... lu, écrit, parlé couramment
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Со знанием компьютера
Initié à l'informatique
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Со знанием CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Titulaire du permis B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil