Turkiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prenume
Ad
Den sökandes tilltalsnamn
Nume
Soyad
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data naşterii
Doğum Tarihi
Den sökandes födelsedatum och -år
Locul naşterii
Doğum Yeri
Namnet på stället där den sökande föddes
Naţionalitate
Tabiyeti
Land där den sökande är medborgare i
Stare civilă
Medeni Hali
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Necăsătorit
Bekar
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Căsătorit
Evli
Har en man eller en hustru
Văduv
Dul
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresa
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-Posta
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Web sitesi
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
İlkokul
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnaziu
Ortaokul
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Lise
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Colegiu (la noi facultate)
Kolej
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Kreş
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Grădiniţa (echivalent)
Ana Okulu
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Ciclul primar
İlkokul
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gimnaziu
Ortaokul
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Kolej
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitate
Üniversite
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiență de lucru la...
... konusunda tecrübeli
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship/practică la...
...'da stajyerlik
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntariat la...
...'da gönüllü çalışma
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Cunoștințe PC.
Bilgisayar konusunda yetkin
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Bună stăpânire a CAD/CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil