Nederländska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prenume
Voornaam
Den sökandes tilltalsnamn
Nume
Achternaam
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data naşterii
Geboortedatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Locul naşterii
Geboorteplaats
Namnet på stället där den sökande föddes
Naţionalitate
Nationaliteit
Land där den sökande är medborgare i
Stare civilă
Burgerlijke staat
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Necăsătorit
Ongehuwd
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Căsătorit
Gehuwd
Har en man eller en hustru
Văduv
Weduwe/Weduwnaar
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresa
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefoon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Basisschool
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnaziu
Junior highschool
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Middelbare school
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Colegiu (la noi facultate)
Hoger onderwijs
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Kleuterschool
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Grădiniţa (echivalent)
Basisschool
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Ciclul primar
Middelbare school
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gimnaziu
Sixth-Form College
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Universiteit
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitate
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiență de lucru la...
Werkervaring bij ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship/practică la...
Stage bij ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntariat la...
Vrijwilligerswerk bij ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Cunoștințe PC.
Goede computervaardigheden
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Kennis van CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Rijbewijs categorie ...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil