Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prenume
名前
Den sökandes tilltalsnamn
Nume
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data naşterii
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Locul naşterii
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Naţionalitate
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Stare civilă
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Necăsătorit
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Căsătorit
既婚
Har en man eller en hustru
Văduv
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresa
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnaziu
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Colegiu (la noi facultate)
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
幼児学校
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Grădiniţa (echivalent)
小学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Ciclul primar
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gimnaziu
シックス・フォーム・カレッジ
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
大学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitate
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiență de lucru la...
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship/practică la...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntariat la...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Cunoștințe PC.
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Bună stăpânire a CAD/CAM.
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil