Italienska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prenume
Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Nume
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data naşterii
Data di nascita
Den sökandes födelsedatum och -år
Locul naşterii
Luogo di nascita
Namnet på stället där den sökande föddes
Naţionalitate
Nazionalità
Land där den sökande är medborgare i
Stare civilă
Stato Civile
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Necăsătorit
Celibe (m) / Nubile (f)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Căsătorit
Coniugato/a
Har en man eller en hustru
Văduv
Vedovo/a
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresa
Indirizzo
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Telefono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Scuola Elementare
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnaziu
Scuola Media
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Scuola Media Superiore
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Colegiu (la noi facultate)
Università
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Asilo (solo in UK)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Grădiniţa (echivalent)
Scuola Elementare (solo in UK)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Ciclul primar
Scuola Secondaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gimnaziu
Scuola Superiore (solo in UK)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Università
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitate
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiență de lucru la...
Esperienze lavorative presso...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship/practică la...
Stagista presso...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntariat la...
Lavoro come volontario...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Comprensione orale e scritta buona in...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Cunoștințe PC.
Conoscenze informatiche buone
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Licenza / Patente di guida tipo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil