Grekiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prenume
Όνομα
Den sökandes tilltalsnamn
Nume
Επίθετο
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data naşterii
Ημερομηνία γέννησης
Den sökandes födelsedatum och -år
Locul naşterii
Τόπος Γέννησης
Namnet på stället där den sökande föddes
Naţionalitate
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Land där den sökande är medborgare i
Stare civilă
Οικογενειακή Κατάσταση
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Necăsătorit
Ελεύθερος/η
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Căsătorit
Παντρεμένος/η
Har en man eller en hustru
Văduv
χήρος/α
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresa
Διεύθυνση
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Τηλέφωνο
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Ιστοσελίδα
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Δημοτικό Σχολείο
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnaziu
Γυμνάσιο
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Λύκειο
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Colegiu (la noi facultate)
Πανεπιστήμιο
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Νηπιαγωγείο
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Grădiniţa (echivalent)
Νηπιαγωγείο
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Ciclul primar
Δημοτικό Σχολείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gimnaziu
Γυμνάσιο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Λύκειο
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitate
Πανεπιστήμιο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiență de lucru la...
Εργασιακή εμπειρία για...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship/practică la...
Πρακτική άσκηση για...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntariat la...
Εθελοντική εργασία για...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Cunoștințe PC.
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Άδεια οδήγησης τύπου...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil