Franska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prenume
Prénom
Den sökandes tilltalsnamn
Nume
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data naşterii
Date de naissance
Den sökandes födelsedatum och -år
Locul naşterii
Lieu de naissance
Namnet på stället där den sökande föddes
Naţionalitate
Nationalité
Land där den sökande är medborgare i
Stare civilă
Statut marital
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Necăsătorit
Célibataire
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Căsătorit
Marié(e)
Har en man eller en hustru
Văduv
Veuf / veuve
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresa
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefon
Téléphone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Courriel
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Site internet
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
École primaire
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnaziu
Collège
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Lycée
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Colegiu (la noi facultate)
Université
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Classe préparatoire
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Grădiniţa (echivalent)
École primaire
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Ciclul primar
Collège
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Gimnaziu
Lycée
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Université
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universitate
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiență de lucru la...
Stage chez...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship/practică la...
Stage chez...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntariat la...
Volontariat chez...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
... lu, écrit, parlé
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
... lu, écrit, parlé couramment
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Cunoștințe PC.
Initié à l'informatique
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Titulaire du permis B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil