Rumänska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primeiro Nome
Prenume
Den sökandes tilltalsnamn
Sobrenome
Nume
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data de Nascimento
Data naşterii
Den sökandes födelsedatum och -år
Local de Nascimento
Locul naşterii
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidade
Naţionalitate
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Stare civilă
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Solteiro(a)
Necăsătorit
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Căsătorit
Har en man eller en hustru
Viúvo(a)
Văduv
Ensamstående på grund av makens/makans död
Endereço
Adresa
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefone
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Ensino Fundamental
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Gimnaziu
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Ensino Médio
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Faculdade
Colegiu (la noi facultate)
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Escola Infantil
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Ensino Fundamental
Grădiniţa (echivalent)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Ensino Médio
Ciclul primar
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Gimnaziu
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidade
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiência profissional em/ no /na...
Experiență de lucru la...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Estágio em/ no /na...
Internship/practică la...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabalho voluntário em/ no /na...
Voluntariat la...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bom conhecimento da língua ....
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluência em ....
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conhecimento de informática
Cunoștințe PC.
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conhecimento em CAD / CAM.
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Carteira de motorista
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil