Koreanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primeiro Nome
이름
Den sökandes tilltalsnamn
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data de Nascimento
생년월일
Den sökandes födelsedatum och -år
Local de Nascimento
출생지
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidade
국적
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
결혼 여부
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Solteiro(a)
미혼
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
기혼
Har en man eller en hustru
Viúvo(a)
미망인
Ensamstående på grund av makens/makans död
Endereço
주소
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefone
전화
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
이메일 (E mail)
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
웹 사이트
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Ensino Fundamental
초등학교
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
중학교
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Ensino Médio
고등학교
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Faculdade
대학교
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Escola Infantil
유아 학교
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Ensino Fundamental
초등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Ensino Médio
중등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
식스-폼 컬리지
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidade
대학교
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiência profissional em/ no /na...
...에서의 업무 경력
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Estágio em/ no /na...
...에서 인턴쉽
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabalho voluntário em/ no /na...
..에서의 봉사활동
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bom conhecimento da língua ....
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluência em ....
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conhecimento de informática
컴퓨터 사용 능력이 있는
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conhecimento em CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Carteira de motorista
현재 ... 면허증 소지자
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil