Kinesiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primeiro Nome
名字
Den sökandes tilltalsnamn
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data de Nascimento
生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Local de Nascimento
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidade
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
婚姻状况
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Solteiro(a)
单身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
已婚
Har en man eller en hustru
Viúvo(a)
丧偶
Ensamstående på grund av makens/makans död
Endereço
地址
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefone
电话
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
电子邮箱
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
网址
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Ensino Fundamental
小学
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
初中
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Ensino Médio
高中
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Faculdade
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Escola Infantil
托儿所
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Ensino Fundamental
幼儿学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Ensino Médio
小学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
中学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidade
高等中学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiência profissional em/ no /na...
在...的工作经历
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Estágio em/ no /na...
在...的实习经历
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabalho voluntário em/ no /na...
在...的志愿者服务工作
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bom conhecimento da língua ....
良好的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluência em ....
流利的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conhecimento de informática
通晓计算机技能
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
出色的交流/谈判/表达能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conhecimento em CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Carteira de motorista
目前持有...驾驶执照
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil