Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primeiro Nome
名前
Den sökandes tilltalsnamn
Sobrenome
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data de Nascimento
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Local de Nascimento
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidade
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Solteiro(a)
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
既婚
Har en man eller en hustru
Viúvo(a)
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
Endereço
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefone
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Ensino Fundamental
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Ensino Médio
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Faculdade
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Escola Infantil
幼児学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Ensino Fundamental
小学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Ensino Médio
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
シックス・フォーム・カレッジ
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidade
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiência profissional em/ no /na...
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Estágio em/ no /na...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabalho voluntário em/ no /na...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bom conhecimento da língua ....
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluência em ....
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conhecimento de informática
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conhecimento em CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Carteira de motorista
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil