Italienska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primeiro Nome
Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Sobrenome
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data de Nascimento
Data di nascita
Den sökandes födelsedatum och -år
Local de Nascimento
Luogo di nascita
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidade
Nazionalità
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Stato Civile
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Solteiro(a)
Celibe (m) / Nubile (f)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Coniugato/a
Har en man eller en hustru
Viúvo(a)
Vedovo/a
Ensamstående på grund av makens/makans död
Endereço
Indirizzo
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefone
Telefono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Ensino Fundamental
Scuola Elementare
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Scuola Media
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Ensino Médio
Scuola Media Superiore
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Faculdade
Università
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Escola Infantil
Asilo (solo in UK)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Ensino Fundamental
Scuola Elementare (solo in UK)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Ensino Médio
Scuola Secondaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Scuola Superiore (solo in UK)
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidade
Università
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiência profissional em/ no /na...
Esperienze lavorative presso...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Estágio em/ no /na...
Stagista presso...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabalho voluntário em/ no /na...
Lavoro come volontario...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bom conhecimento da língua ....
Comprensione orale e scritta buona in...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluência em ....
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conhecimento de informática
Conoscenze informatiche buone
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conhecimento em CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Carteira de motorista
Licenza / Patente di guida tipo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil