Grekiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primeiro Nome
Όνομα
Den sökandes tilltalsnamn
Sobrenome
Επίθετο
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data de Nascimento
Ημερομηνία γέννησης
Den sökandes födelsedatum och -år
Local de Nascimento
Τόπος Γέννησης
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidade
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
Οικογενειακή Κατάσταση
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Solteiro(a)
Ελεύθερος/η
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
Παντρεμένος/η
Har en man eller en hustru
Viúvo(a)
χήρος/α
Ensamstående på grund av makens/makans död
Endereço
Διεύθυνση
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefone
Τηλέφωνο
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Ιστοσελίδα
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Ensino Fundamental
Δημοτικό Σχολείο
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Γυμνάσιο
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Ensino Médio
Λύκειο
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Faculdade
Πανεπιστήμιο
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Escola Infantil
Νηπιαγωγείο
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Ensino Fundamental
Νηπιαγωγείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Ensino Médio
Δημοτικό Σχολείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Γυμνάσιο
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidade
Λύκειο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiência profissional em/ no /na...
Εργασιακή εμπειρία για...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Estágio em/ no /na...
Πρακτική άσκηση για...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabalho voluntário em/ no /na...
Εθελοντική εργασία για...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Bom conhecimento da língua ....
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluência em ....
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conhecimento de informática
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conhecimento em CAD / CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Carteira de motorista
Άδεια οδήγησης τύπου...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil