Turkiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Imię
Ad
Den sökandes tilltalsnamn
Nazwisko
Soyad
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data urodzenia
Doğum Tarihi
Den sökandes födelsedatum och -år
Miejsce urodzenia
Doğum Yeri
Namnet på stället där den sökande föddes
Obywatelstwo
Tabiyeti
Land där den sökande är medborgare i
Stan cywilny
Medeni Hali
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Kawaler/Panna
Bekar
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Żonaty/Zamężna
Evli
Har en man eller en hustru
Wdowiec/Wdowa
Dul
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres/Miejsce zamieszkania
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Numer telefonu
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-Posta
Den sökandes aktuella e-postadress
Strona www
Web sitesi
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Szkoła Podstawowa
İlkokul
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnazjum
Ortaokul
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Lise
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolegium
Kolej
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Zerówka
Kreş
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Ana Okulu
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
İlkokul
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Szkoła średnia
Ortaokul
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Uniwersytet
Kolej
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Doświadczenie zawodowe w...
... konusunda tecrübeli
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktyka w...
...'da stajyerlik
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Wolontariat w...
...'da gönüllü çalışma
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Biegłość w obsłudze komputera
Bilgisayar konusunda yetkin
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Podstawowa znajomość CAD / CAM
CAD / CAM ile aşinalık
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
... tipi sürücü belgesi sahibi
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil