Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Imię
Křestní jméno
Den sökandes tilltalsnamn
Nazwisko
Příjmení
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data urodzenia
Datum narození
Den sökandes födelsedatum och -år
Miejsce urodzenia
Místo narození
Namnet på stället där den sökande föddes
Obywatelstwo
Národnost
Land där den sökande är medborgare i
Stan cywilny
Rodinný stav
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Kawaler/Panna
Svobodný(á)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Żonaty/Zamężna
Ženatý/Provdaná
Har en man eller en hustru
Wdowiec/Wdowa
Ovdovělý(á)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres/Miejsce zamieszkania
Adresa
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Numer telefonu
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Strona www
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Szkoła Podstawowa
Základní škola
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnazjum
Základní škola, 2. stupeň
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Střední škola
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolegium
Vysoká škola
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Zerówka
Jesle
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Přípravná škola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Základní škola, 1. stupeň
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Szkoła średnia
Střední škola
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Uniwersytet
Vyšší střední škola
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Doświadczenie zawodowe w...
Pracovní zkušenost v ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktyka w...
Stáž v...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Wolontariat w...
Dobrovolnická práce v...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Dobrá znalost slovem i písmem
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Plynulá znalost slovem i písmem
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Biegłość w obsłudze komputera
Počítačově gramotný
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Znalost CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Řidičský průkaz B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil