Thailändska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Imię
ชื่อขึ้นต้น
Den sökandes tilltalsnamn
Nazwisko
นามสกุล
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data urodzenia
วันเกิด
Den sökandes födelsedatum och -år
Miejsce urodzenia
สถานที่เกิด
Namnet på stället där den sökande föddes
Obywatelstwo
สัญชาติ
Land där den sökande är medborgare i
Stan cywilny
สถานะแต่งงาน
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Kawaler/Panna
โสด
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Żonaty/Zamężna
แต่งงานแล้ว
Har en man eller en hustru
Wdowiec/Wdowa
เป็นหม้าย
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres/Miejsce zamieszkania
ที่อยู่
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Numer telefonu
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
อีเมล
Den sökandes aktuella e-postadress
Strona www
เว็บไซต์
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Szkoła Podstawowa
โรงเรียนประถม
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnazjum
โรงเรียนมัธยมต้น
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
โรงเรียนมัธยมปลาย
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolegium
มหาวิทยาลัย
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Zerówka
โรงเรียนสอนทารก
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Szkoła średnia
การศึกษาสายวิชาชีพ
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Uniwersytet
มหาวิทยาลัย
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Doświadczenie zawodowe w...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktyka w...
การฝึกงานที่...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Wolontariat w...
งานอาสาสมัครที่...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Biegłość w obsłudze komputera
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Podstawowa znajomość CAD / CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil