Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Imię
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Nazwisko
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data urodzenia
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
Miejsce urodzenia
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
Obywatelstwo
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
Stan cywilny
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Kawaler/Panna
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Żonaty/Zamężna
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Wdowiec/Wdowa
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres/Miejsce zamieszkania
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Numer telefonu
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Strona www
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Szkoła Podstawowa
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnazjum
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolegium
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Zerówka
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Szkoła średnia
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Uniwersytet
Universidad
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Doświadczenie zawodowe w...
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktyka w...
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Wolontariat w...
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Biegłość w obsłudze komputera
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil