Ryska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Imię
Имя
Den sökandes tilltalsnamn
Nazwisko
Фамилия
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data urodzenia
Дата рождения
Den sökandes födelsedatum och -år
Miejsce urodzenia
Место рождения
Namnet på stället där den sökande föddes
Obywatelstwo
Гражданство
Land där den sökande är medborgare i
Stan cywilny
Семейное положение
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Kawaler/Panna
холост/незамужем
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Żonaty/Zamężna
Женат/замужем
Har en man eller en hustru
Wdowiec/Wdowa
Вдовец/вдова
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres/Miejsce zamieszkania
Адрес
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Numer telefonu
Телефон
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Strona www
Сайт
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Szkoła Podstawowa
Начальная школа
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnazjum
Средняя школа
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Старшая школа
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolegium
университетский колледж
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Zerówka
Ясли
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Детский сад
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Начальная школа
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Szkoła średnia
Средняя школа
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Uniwersytet
Техникум/лицей
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Doświadczenie zawodowe w...
Опыт работы в...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktyka w...
Стажировка в...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Wolontariat w...
Волонтерская практика в ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Хорошо владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Свободно владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Biegłość w obsłudze komputera
Со знанием компьютера
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil