Koreanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Imię
이름
Den sökandes tilltalsnamn
Nazwisko
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data urodzenia
생년월일
Den sökandes födelsedatum och -år
Miejsce urodzenia
출생지
Namnet på stället där den sökande föddes
Obywatelstwo
국적
Land där den sökande är medborgare i
Stan cywilny
결혼 여부
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Kawaler/Panna
미혼
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Żonaty/Zamężna
기혼
Har en man eller en hustru
Wdowiec/Wdowa
미망인
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres/Miejsce zamieszkania
주소
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Numer telefonu
전화
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
이메일 (E mail)
Den sökandes aktuella e-postadress
Strona www
웹 사이트
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Szkoła Podstawowa
초등학교
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnazjum
중학교
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
고등학교
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolegium
대학교
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Zerówka
유아 학교
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
초등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
중등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Szkoła średnia
식스-폼 컬리지
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Uniwersytet
대학교
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Doświadczenie zawodowe w...
...에서의 업무 경력
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktyka w...
...에서 인턴쉽
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Wolontariat w...
..에서의 봉사활동
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Biegłość w obsłudze komputera
컴퓨터 사용 능력이 있는
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Podstawowa znajomość CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
현재 ... 면허증 소지자
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil