Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Imię
名前
Den sökandes tilltalsnamn
Nazwisko
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data urodzenia
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Miejsce urodzenia
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Obywatelstwo
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Stan cywilny
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Kawaler/Panna
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Żonaty/Zamężna
既婚
Har en man eller en hustru
Wdowiec/Wdowa
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres/Miejsce zamieszkania
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Numer telefonu
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
Strona www
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Szkoła Podstawowa
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Gimnazjum
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Kolegium
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Zerówka
幼児学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
小学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Szkoła średnia
シックス・フォーム・カレッジ
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Uniwersytet
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Doświadczenie zawodowe w...
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Praktyka w...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Wolontariat w...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Biegłość w obsłudze komputera
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Podstawowa znajomość CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil