Tyska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Voornaam
Vorname
Den sökandes tilltalsnamn
Achternaam
Nachname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Geboortedatum
Geburtsdatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Geboorteplaats
Geburtsort
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationaliteit
Staatsangehörigkeit
Land där den sökande är medborgare i
Burgerlijke staat
Familienstand
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ongehuwd
ledig
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gehuwd
verheiratet
Har en man eller en hustru
Weduwe/Weduwnaar
verwitwet
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefoon
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Basisschool
Grundschule
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Junior highschool
Mittelstufenschule
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Middelbare school
Oberstufenschule
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Hoger onderwijs
Hochschule
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Kleuterschool
Vorschule
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Basisschool
Grundschule
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Middelbare school
weiterführende Schule
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Oberstufenkolleg
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universiteit
Universität
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Werkervaring bij ...
Arbeitserfahrung bei...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage bij ...
Praktikum bei...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vrijwilligerswerk bij ...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
... fließend in Wort und Schrift
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Goede computervaardigheden
gute Computer-Kenntnisse
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Kennis van CAD / CAM
Kenntnisse in CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Rijbewijs categorie ...
Führerschein Klasse...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil