Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Voornaam
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Achternaam
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Geboortedatum
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
Geboorteplaats
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationaliteit
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
Burgerlijke staat
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ongehuwd
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gehuwd
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Weduwe/Weduwnaar
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefoon
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Basisschool
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Junior highschool
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Middelbare school
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Hoger onderwijs
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Kleuterschool
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Basisschool
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Middelbare school
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universiteit
Universidad
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Werkervaring bij ...
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage bij ...
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vrijwilligerswerk bij ...
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Goede computervaardigheden
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Kennis van CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Rijbewijs categorie ...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil