Koreanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Voornaam
이름
Den sökandes tilltalsnamn
Achternaam
Den sökandes familje- eller släktnamn
Geboortedatum
생년월일
Den sökandes födelsedatum och -år
Geboorteplaats
출생지
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationaliteit
국적
Land där den sökande är medborgare i
Burgerlijke staat
결혼 여부
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ongehuwd
미혼
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gehuwd
기혼
Har en man eller en hustru
Weduwe/Weduwnaar
미망인
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres
주소
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefoon
전화
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
이메일 (E mail)
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
웹 사이트
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Basisschool
초등학교
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Junior highschool
중학교
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Middelbare school
고등학교
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Hoger onderwijs
대학교
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Kleuterschool
유아 학교
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Basisschool
초등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Middelbare school
중등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
식스-폼 컬리지
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universiteit
대학교
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Werkervaring bij ...
...에서의 업무 경력
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage bij ...
...에서 인턴쉽
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vrijwilligerswerk bij ...
..에서의 봉사활동
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Goede computervaardigheden
컴퓨터 사용 능력이 있는
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Kennis van CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Rijbewijs categorie ...
현재 ... 면허증 소지자
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil