Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Voornaam
名前
Den sökandes tilltalsnamn
Achternaam
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
Geboortedatum
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Geboorteplaats
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationaliteit
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Burgerlijke staat
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ongehuwd
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gehuwd
既婚
Har en man eller en hustru
Weduwe/Weduwnaar
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefoon
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Basisschool
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Junior highschool
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Middelbare school
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Hoger onderwijs
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Kleuterschool
幼児学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Basisschool
小学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Middelbare school
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
シックス・フォーム・カレッジ
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universiteit
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Werkervaring bij ...
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage bij ...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vrijwilligerswerk bij ...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Goede computervaardigheden
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Kennis van CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Rijbewijs categorie ...
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil