Italienska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Voornaam
Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Achternaam
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Geboortedatum
Data di nascita
Den sökandes födelsedatum och -år
Geboorteplaats
Luogo di nascita
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationaliteit
Nazionalità
Land där den sökande är medborgare i
Burgerlijke staat
Stato Civile
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ongehuwd
Celibe (m) / Nubile (f)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gehuwd
Coniugato/a
Har en man eller en hustru
Weduwe/Weduwnaar
Vedovo/a
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres
Indirizzo
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefoon
Telefono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Basisschool
Scuola Elementare
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Junior highschool
Scuola Media
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Middelbare school
Scuola Media Superiore
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Hoger onderwijs
Università
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Kleuterschool
Asilo (solo in UK)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Basisschool
Scuola Elementare (solo in UK)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Middelbare school
Scuola Secondaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Scuola Superiore (solo in UK)
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universiteit
Università
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Werkervaring bij ...
Esperienze lavorative presso...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage bij ...
Stagista presso...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vrijwilligerswerk bij ...
Lavoro come volontario...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Comprensione orale e scritta buona in...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Goede computervaardigheden
Conoscenze informatiche buone
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Kennis van CAD / CAM
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Rijbewijs categorie ...
Licenza / Patente di guida tipo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil