Franska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Voornaam
Prénom
Den sökandes tilltalsnamn
Achternaam
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
Geboortedatum
Date de naissance
Den sökandes födelsedatum och -år
Geboorteplaats
Lieu de naissance
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationaliteit
Nationalité
Land där den sökande är medborgare i
Burgerlijke staat
Statut marital
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ongehuwd
Célibataire
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gehuwd
Marié(e)
Har en man eller en hustru
Weduwe/Weduwnaar
Veuf / veuve
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefoon
Téléphone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Courriel
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Site internet
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Basisschool
École primaire
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Junior highschool
Collège
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Middelbare school
Lycée
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Hoger onderwijs
Université
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Kleuterschool
Classe préparatoire
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Basisschool
École primaire
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Middelbare school
Collège
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Lycée
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universiteit
Université
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Werkervaring bij ...
Stage chez...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage bij ...
Stage chez...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vrijwilligerswerk bij ...
Volontariat chez...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
... lu, écrit, parlé
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
... lu, écrit, parlé couramment
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Goede computervaardigheden
Initié à l'informatique
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Kennis van CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Rijbewijs categorie ...
Titulaire du permis B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil