Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Voornaam
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Achternaam
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Geboortedatum
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
Geboorteplaats
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationaliteit
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
Burgerlijke staat
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ongehuwd
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Gehuwd
Married
Har en man eller en hustru
Weduwe/Weduwnaar
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adres
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefoon
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Basisschool
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Junior highschool
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Middelbare school
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Hoger onderwijs
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Kleuterschool
Infant School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Basisschool
Junior School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Middelbare school
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universiteit
University
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Werkervaring bij ...
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage bij ...
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Vrijwilligerswerk bij ...
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Goede computervaardigheden
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Kennis van CAD / CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Rijbewijs categorie ...
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil