Turkiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

이름
Ad
Den sökandes tilltalsnamn
Soyad
Den sökandes familje- eller släktnamn
생년월일
Doğum Tarihi
Den sökandes födelsedatum och -år
출생지
Doğum Yeri
Namnet på stället där den sökande föddes
국적
Tabiyeti
Land där den sökande är medborgare i
결혼 여부
Medeni Hali
Den sökandes nuvarande relationsstatus
미혼
Bekar
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
기혼
Evli
Har en man eller en hustru
미망인
Dul
Ensamstående på grund av makens/makans död
주소
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
전화
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
이메일 (E mail)
E-Posta
Den sökandes aktuella e-postadress
웹 사이트
Web sitesi
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
초등학교
İlkokul
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
중학교
Ortaokul
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
고등학교
Lise
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
대학교
Kolej
Namn för examen på högskolenivå (USA)
유아 학교
Kreş
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
초등학교
Ana Okulu
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
중등학교
İlkokul
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
식스-폼 컬리지
Ortaokul
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
대학교
Kolej
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
...에서의 업무 경력
... konusunda tecrübeli
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...에서 인턴쉽
...'da stajyerlik
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
..에서의 봉사활동
...'da gönüllü çalışma
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... 글쓰기와 회화 모두 유창
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
컴퓨터 사용 능력이 있는
Bilgisayar konusunda yetkin
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAM 사용 능력
CAD / CAM ile aşinalık
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
현재 ... 면허증 소지자
... tipi sürücü belgesi sahibi
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil