Svenska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

이름
Förnamn
Den sökandes tilltalsnamn
Efternamn
Den sökandes familje- eller släktnamn
생년월일
Födelsetid
Den sökandes födelsedatum och -år
출생지
Födelseort
Namnet på stället där den sökande föddes
국적
Nationalitet
Land där den sökande är medborgare i
결혼 여부
Civilstånd
Den sökandes nuvarande relationsstatus
미혼
Ogift
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
기혼
Gift
Har en man eller en hustru
미망인
Änkling/Änka
Ensamstående på grund av makens/makans död
주소
adressen
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
전화
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
이메일 (E mail)
E-post
Den sökandes aktuella e-postadress
웹 사이트
Hemsida
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standard format för att lista din utbildning (USA)
초등학교
Grundskola
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
중학교
Grundskola (mellanstadiet)
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
고등학교
Gymnasiet
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
대학교
Högskola/Universitet
Namn för examen på högskolenivå (USA)
유아 학교
Dagis
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
초등학교
Förskola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
중등학교
Grundskola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
식스-폼 컬리지
Gymnasiet
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
대학교
Skola för elever i sixth form
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
...에서의 업무 경력
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...에서 인턴쉽
Praktikplats hos ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
..에서의 봉사활동
Volontärarbete i ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... 글쓰기와 회화 모두 유창
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Skriver och talar ... flytande
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
컴퓨터 사용 능력이 있는
Datakunnig
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAM 사용 능력
Erfarenhet av CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
현재 ... 면허증 소지자
Jag besitter ett ...-körkort.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil