Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

이름
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
생년월일
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
출생지
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
국적
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
결혼 여부
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
미혼
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
기혼
Casado(a)
Har en man eller en hustru
미망인
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
주소
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
전화
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
이메일 (E mail)
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
웹 사이트
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
초등학교
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
중학교
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
고등학교
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
대학교
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
유아 학교
Escola Infantil
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
초등학교
Ensino Fundamental
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
중등학교
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
식스-폼 컬리지
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
대학교
Universidade
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
...에서의 업무 경력
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...에서 인턴쉽
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
..에서의 봉사활동
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
컴퓨터 사용 능력이 있는
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAM 사용 능력
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
현재 ... 면허증 소지자
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil