Kinesiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

이름
名字
Den sökandes tilltalsnamn
Den sökandes familje- eller släktnamn
생년월일
生日
Den sökandes födelsedatum och -år
출생지
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
국적
国籍
Land där den sökande är medborgare i
결혼 여부
婚姻状况
Den sökandes nuvarande relationsstatus
미혼
单身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
기혼
已婚
Har en man eller en hustru
미망인
丧偶
Ensamstående på grund av makens/makans död
주소
地址
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
전화
电话
Telefonnumret på vilket den sökande nås
이메일 (E mail)
电子邮箱
Den sökandes aktuella e-postadress
웹 사이트
网址
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard format för att lista din utbildning (USA)
초등학교
小学
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
중학교
初中
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
고등학교
高中
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
대학교
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
유아 학교
托儿所
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
초등학교
幼儿学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
중등학교
小学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
식스-폼 컬리지
中学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
대학교
高等中学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
...에서의 업무 경력
在...的工作经历
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...에서 인턴쉽
在...的实习经历
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
..에서의 봉사활동
在...的志愿者服务工作
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... 글쓰기와 회화 모두 유창
良好的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... 글쓰기와 회화 모두 유창
流利的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
컴퓨터 사용 능력이 있는
通晓计算机技能
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
出色的交流/谈判/表达能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAM 사용 능력
熟悉CAD/CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
현재 ... 면허증 소지자
目前持有...驾驶执照
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil